Femdalsund hyttelag

 

Hjem

Nødplakat på hytta

Om oss

Bilder

Linker

Arkiv

  

 

 

 

Innkalling til årsmøtet 2023

 

(13.6.23)

 

Årsmøtet i Femdalsund hyttelag avholdes lørdag 8. juli 2023 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol.

 

Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 14 dager i forveien, det vil si 24 juni. Dokumenter finnes her etter hvert.

 

Fra vedtektene:

Årsmøtet holdes innen utgangen av juli hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte, for eksempel ved oppslag eller elektronisk post, med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

 

Årsmøtet behandler:

1.    Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under på referatet.

2.     Styrets beretning

3.     Årsregnskap

4.     Innkomne forslag

5.     Valg av styre

6.     Valg av valgkomité

7.     Valg av fastboenderepresentant til veilaget

8.     Valg av revisor

9.     Eventuelt

 

Valgkomiteen legger fram forslag på de styremedlemmer som etter vedtektene skal velges. Ved avstemming har hvert medlem (hver hytte/bolig) 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.

 

 

 

 

Årsmøtet 2023

 

(18.1.23)

Årsmøtet i Femdalsund hyttelag avholdes lørdag 8. juli 2023 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol. Innkalling kommer senest 14 dager før. Det vil også bli dugnad samme dag.
Dato for Femdalsundløpet er ikke klart enda.
Innkalling til årsmøtet 2022
(24.5.22)

Årsmøtet i Femdalsund hyttelag avholdes lørdag 16. juli 2022 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol.
Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 14 dager i forveien, det vil si 2 juli. Dokumenter finnes her etter hvert.

Fra vedtektene:
Årsmøtet holdes innen utgangen av juli hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte, for eksempel ved oppslag eller elektronisk post, med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
1. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under på referatet.
2. Styrets beretning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomité
7. Valg av fastboenderepresentant til veilaget
8. Valg av revisor
9. Eventuelt

Valgkomiteen legger fram forslag på de styremedlemmer som etter vedtektene skal velges. Ved avstemming har hvert medlem (hver hytte/bolig) 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.Dugnad

(24.5.22)
Det blir dugnad rett etter årsmøtet lørdag 16. juli, klokken 1300. Oppmøte på parkeringsplassen. Styret ber om forslag til aktiviteter som bør prioriteres. Kom gjerne med forslagene i kommentarfeltet på Facebook til saken som er opprettet der. Eventuelt send en e-post.   Årsmøtet 2021 (4.8.21)
Årsmøtet i Femdalsund hyttelag ble avholdt som planlagt lørdag 10. juli 2021 med godt oppmøte i mindre bra sommervær. Dokumentene er tilgjengelige her.
Den etterfølgende dugnaden gikk ut pga været. Men Femdalsundløpet gikk som planlagt, se bilder og resultater på faceboka.Innkalling til årsmøtet 2021
(22.6.21) Årsmøtet i Femdalsund hyttelag avholdes lørdag 10. juli 2021 klokken 1100 på Bruusletta.
Ta med stol. Og hold avstand. Møtet vil bli avholdt i henhold til de smittevernregler som gjelder den dagen.
Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 14 dager i forveien, det vil si 26 juni. Dokumenter finnes her etter hvert.


Fra vedtektene: Årsmøtet holdes innen utgangen av juli hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte,for eksempel ved oppslag eller elektronisk post, med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt styret senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
1. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under på referatet.
2. Styrets beretning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomité
7. Valg av fastboenderepresentant til veilaget
8. Valg av revisor
9. Eventuelt
Valgkomiteen legger fram forslag på de styremedlemmer som etter vedtektene skal velges. Ved avstemming har hvert medlem (hver hytte/bolig) 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.Dugnad
(22.6.21)
Det blir dugnad rett etter årsmøtet lørdag 10. juli, klokken 1230. Oppmøte på parkeringsplassen. Klipping, maling, rydding.
 


Vannskuter - rettelse
(3.6.21, oppdatert 6.6.21)
I artikkelen lagt ut 3.6.21 refererte vi til en ordensforskrift laget av Borg havn for Fredrikstad kommune som regulerte ferdsel med vannscooter i vårt nærområdet. Men forskriften er blitt opphevet av en forskrift fra Samferdselsdepartementet slik at den er ugyldig fra 1.1.21. FHL beklager å ha kommet med utdatert informasjon.

Årsmøtet 2021
(3.6.21)

Årsmøtet i Femdalsund hyttelag 2021 planlegges avholdt lørdag 10 juli 2020. Om møtet kan avholdes da avhenger i utviklingen i reglene for forsamlinger/møter. En avklaring om tidspunkt vil komme rundt St. Hans. Formell kunngjøring vil komme minst 14 dager i forveien.
Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 14 dager i forveien, det vil si 26 juni hvis det blir den 10/7.
 

For eldre nyheter, se ARKIV.

Vår Facebook (for medlemmer og familie):

(3) Femdalsund hyttelag | Facebook 


Har du noe på hjertet, send dine kommentarer til styret i hyttelaget