Femdalsund hyttelag


Hjem
Nødplakat på hytta Om oss
Bilder Linker Arkiv 
Innkalling til årsmøte 2020
(28.5.20)

Årsmøtet i Femdalsund hyttelag avholdes lørdag 11 juli 2020 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol. Og hold avstand. Møtet vil bli avholdt i henhold til de smittevernregler som gjelder den dagen (avstand, registrering av deltakere, ??).
Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 14 dager i forveien, det vil si 27 juni.
Dokumenter finnes her etter hvert.

 
Fra vedtektene:
Årsmøtet holdes innen utgangen av juli hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte,for eksempel ved oppslag eller elektronisk post, med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
1. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under på referatet.
2. Styrets beretning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomité
7. Valg av fastboenderepresentant til veilaget
8. Valg av revisor
9. Eventuelt
Valgkomiteen legger fram forslag på de styremedlemmer som etter vedtektene skal velges. Ved avstemming har hvert medlem (hver hytte/bolig) 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.Søppelkontainerne - vis hensyn til naboene (15.6.20)  

Kontaineren for restavfall, den grå, står mitt mellom våre 2 parkeringsområder. Vi oppfordrer alle om å gå til kontaineren og legge posene i kontaineren før man kjører avgårde. Unngå å stanse ved kontaineren da det blir mye start og stopp og bildørsmelling for de nærmeste hyttene.
Og kast posene litt inn i kontaineren slik at det ikke hoper seg opp ved lukene noe som gjør at stanken blir kraftigere enn nødvendig.Hyttelaget er på Facebook  (15.6.20)  

Det er opprettet en gruppe for medlemmer og brukere av hyttene. Der er det mulig å informere og kommunisere mellom medlemmer og med styret. Meld dere inn!


Koronatiltak
(28.5.20)
 

Det vil bli satt opp plakater på trange partier av stien (kloppene/smale gangveier) om å holde avstand. Også laget en provisorisk møteplass på den nordligste tregangveien (i svingen). Permanent ifm dugnaden?
Bibliotekkassen settes ikke ut i år.

Femdalsundløpet avlyses trolig, avhengig av situasjonen og smittevernsrådene som gjelder i juli.

Årsmøtet vil trolig bli avholdt som nomalt 11 juli, men med avstand mellom deltakerne, ingen deling av utstyr og ingen servering. Og eventuelt registrering av alle deltakere i henhold til regler for arrangement som vil gjelde da.
Dugnaden vil avholdes 18/7 i henhold til gjeldende smittevernregler.

Mistenkelig oppførsel i hytteområdet
(24.3.20)

Det er i dag meldt om at et stilas har blitt stjålet fra en hytte i Femdalsund. Også en postkasse har blitt merket med en rød prikk, og politiet sier at det er en kjent metode for å merke objekter som er verdt å bryte seg inn i.
Så alle oppfordres til å følge med på egen hytte og hytter i nærområdet. Det kan være at noen prøver å utnytte at mange hytter blir lite brukt nå.
Femdalsundløpet 2019
(22.9.19)

Femdalsundløpet ble i år gjennomført for 4. gang – 13.juli. I år var det samme dag som årsmøtet ble avholdt.

Det var rekordmange som stilte opp på voksenløpet – 15 stk, 9 menn og 6 damer. Det var flott at det var så mange ungdommer som stilte opp.

Innsatsen var i år også upåklagelig.

På barneløpet som i år også var lagt opp som postkasseløp, var det en søskenflokk på 3 som stilte opp. De skulle gjerne hatt flere å konkurrere med, så håper det kommer flere barn neste år.

Det hele ble avsluttet med premieutdeling, kaffe/saft og kaker.

Stemningen var god, og alle var enige om at før Femdalsundløpet 2020, skal mange treningstimer nedlegges.


(U)vær i sundet

(15.9.19)
Det er observert løse båter innerst i sundet ved gangbroa, det ser ut til at noen akterfestepæler har røket. Alle med båt der oppfordres til å sjekke fortøyninger og båter.


Dugnad lørdag 20 juli 2019
(17.7.19, oppdatert 20.7.19)
Det var stort oppmøte og vi fikk trillet ut et stort lass med grus og ryddet og klipt parkeringsplasser og andre områder. En stor takk til alle som møtte opp og bidro på dugnaden.
På de parkeringsplassene som vi ikke kom til og fikk klipt må den enkelte klippe selv.

Vedlikehold på parkeringsplasser og veier/stier. Oppmøte på parkeringsplassen klokken 1100.Husk årsmøtet 2019
(6.7.19)
Se formell innkalling lenger ned. Årsmøtet avholdes lørdag 13 juli 2019 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol.
Årsmelding, regnskap og revisorberetning er lagt ut her .