Femdalsund hyttelag


Hjem
Nødplakat på hytta Om oss
Bilder Linker Arkiv

Arkiv for nyheter i 2019


Femdalsundløpet 2019
(22.9.19)

Femdalsundløpet ble i år gjennomført for 4. gang – 13.juli. I år var det samme dag som årsmøtet ble avholdt.

Det var rekordmange som stilte opp på voksenløpet – 15 stk, 9 menn og 6 damer. Det var flott at det var så mange ungdommer som stilte opp.

Innsatsen var i år også upåklagelig.

På barneløpet som i år også var lagt opp som postkasseløp, var det en søskenflokk på 3 som stilte opp. De skulle gjerne hatt flere å konkurrere med, så håper det kommer flere barn neste år.

Det hele ble avsluttet med premieutdeling, kaffe/saft og kaker.

Stemningen var god, og alle var enige om at før Femdalsundløpet 2020, skal mange treningstimer nedlegges.


(U)vær i sundet

(15.9.19)
Det er observert løse båter innerst i sundet ved gangbroa, det ser ut til at noen akterfestepæler har røket. Alle med båt der oppfordres til å sjekke fortøyninger og båter.


Dugnad lørdag 20 juli 2019
(17.7.19, oppdatert 20.7.19)
Det var stort oppmøte og vi fikk trillet ut et stort lass med grus og ryddet og klipt parkeringsplasser og andre områder. En stor takk til alle som møtte opp og bidro på dugnaden.
På de parkeringsplassene som vi ikke kom til og fikk klipt må den enkelte klippe selv.

Vedlikehold på parkeringsplasser og veier/stier. Oppmøte på parkeringsplassen klokken 1100.Husk årsmøtet 2019
(6.7.19)
Se formell innkalling lenger ned. Årsmøtet avholdes lørdag 13 juli 2019 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol.
Årsmelding, regnskap og revisorberetning er lagt ut her .Kasse for bytting av bøker og blader
(10.6.19)
Det er satt ut en boks som kan brukes til bytting av bøker og blader i sommer. Boksen står ved søppelcontaineren/postkassestativet. Alle må bidra til å holde orden i kassen og sørge for at lokket er på slik innholdet holder seg tørt.

Femdalsundløpet 2019
(10.6.19)
Lørdag 13 juli avholdes Femdalsundløpet, påmelding fra klokken 15.00 på Bruu-sletta.
Kl. 16.00 starter barneløpet og kl. 16.30 starter voksenløpet.
Etter løpet blir det premieutdeling med kaker, saft og kaffe.


Innkalling til årsmøte 2019
(11.5.19)
Årsmøtet i Femdalsund hyttelag avholdes lørdag 13 juli 2019 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol.
Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 14 dager i forveien, det vil si 29 juni.
Dokumenter finnes her etter hvert.

 
Fra vedtektene:
Årsmøtet holdes innen utgangen av juli hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte,for eksempel ved oppslag eller elektronisk post, med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
1. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under på referatet.
2. Styrets beretning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomité
7. Valg av fastboenderepresentant til veilaget
8. Valg av revisor
9. Eventuelt
Valgkomiteen legger fram forslag på de styremedlemmer som etter vedtektene skal velges. Ved avstemming har hvert medlem (hver hytte/bolig) 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.


Grovavfallsaksjon i Fredrikstad
(15.4.19)
Fredrikstad kommune setter ut ekstra containere i forbindelse med grovavfallsaksjonene, se ogs kommunens nettside:

Vårydding i hus og hage 6. - 14. mai 2019

Når våren kommer er tiden inne for våropprydding i hus og hage. Da gjennomfører kommunen også sin årlige grovavfallsaksjon. Husstandene i Fredrikstad kan levere kildesortert grovavfall fra hus og hage gratis til seks mobile gjenvinningsstasjoner under aksjonen.

Åpningstid alle aksjonsdager kl. 12 - 20

Område Dato Leveringssted
Kråkerøy 6. og 7. mai P-plass Kråkerøy kirkegård, Enhuusveien
 

NB!
Gjenvinningsstasjonen hos FREVAR på Øra har ordinære åpningstider og ordinære priser under grovavfallsaksjonen.

Avfallstyper som kan leveres under aksjonen:
Avfallet skal leveres sortert til riktig container på stedet.

Andre avfallstyper må kjøres til FREVAR på Øra da det er begrenset plass ved de mobile gjenvinningsstasjonene.
Postkasser
(21.3.19, oppd. 23.3.19, 25.3.19 og 13.4.19)