Femdalsund hyttelag


Hjem
Nødplakat på hytta Om oss
Bilder Linker Arkiv

Arkiv for nyheter i 2020


 
Innkalling til årsmøte 2020
(28.5.20)

Årsmøtet i Femdalsund hyttelag avholdes lørdag 11 juli 2020 klokken 1100 på Bruusletta. Ta med stol. Og hold avstand. Møtet vil bli avholdt i henhold til de smittevernregler som gjelder den dagen (avstand, registrering av deltakere, ??).
Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene være sendt styret senest 14 dager i forveien, det vil si 27 juni.
Dokumenter finnes her etter hvert.

 
Fra vedtektene:
Årsmøtet holdes innen utgangen av juli hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte,for eksempel ved oppslag eller elektronisk post, med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være tilsendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
1. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å skrive under på referatet.
2. Styrets beretning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomité
7. Valg av fastboenderepresentant til veilaget
8. Valg av revisor
9. Eventuelt
Valgkomiteen legger fram forslag på de styremedlemmer som etter vedtektene skal velges. Ved avstemming har hvert medlem (hver hytte/bolig) 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer.Søppelkontainerne - vis hensyn til naboene (15.6.20)  

Kontaineren for restavfall, den grå, står mitt mellom våre 2 parkeringsområder. Vi oppfordrer alle om å gå til kontaineren og legge posene i kontaineren før man kjører avgårde. Unngå å stanse ved kontaineren da det blir mye start og stopp og bildørsmelling for de nærmeste hyttene.
Og kast posene litt inn i kontaineren slik at det ikke hoper seg opp ved lukene noe som gjør at stanken blir kraftigere enn nødvendig.Hyttelaget er på Facebook  (15.6.20)  

Det er opprettet en gruppe for medlemmer og brukere av hyttene. Der er det mulig å informere og kommunisere mellom medlemmer og med styret. Meld dere inn!


Koronatiltak
(28.5.20)
 

Det vil bli satt opp plakater på trange partier av stien (kloppene/smale gangveier) om å holde avstand. Også laget en provisorisk møteplass på den nordligste tregangveien (i svingen). Permanent ifm dugnaden?
Bibliotekkassen settes ikke ut i år.

Femdalsundløpet avlyses trolig, avhengig av situasjonen og smittevernsrådene som gjelder i juli.

Årsmøtet vil trolig bli avholdt som nomalt 11 juli, men med avstand mellom deltakerne, ingen deling av utstyr og ingen servering. Og eventuelt registrering av alle deltakere i henhold til regler for arrangement som vil gjelde da.
Dugnaden vil avholdes 18/7 i henhold til gjeldende smittevernregler.

Mistenkelig oppførsel i hytteområdet
(24.3.20)

Det er i dag meldt om at et stilas har blitt stjålet fra en hytte i Femdalsund. Også en postkasse har blitt merket med en rød prikk, og politiet sier at det er en kjent metode for å merke objekter som er verdt å bryte seg inn i.
Så alle oppfordres til å følge med på egen hytte og hytter i nærområdet. Det kan være at noen prøver å utnytte at mange hytter blir lite brukt nå.

For eldre nyheter, se ARKIV.


Vår Facebook (for medlemmer og familie):

(3) Femdalsund hyttelag | Facebook