Postkasser

 

Medlemmene har mulighet til å få egen postkasse ved parkeringsplassen, ta kontakt med styret.